ערב שבת 18:30 בזום

שבת בבוקר 8:30

שחרית לימי חול 8:00